Dobiegł końca ostatni etap edukacji dla uczniów klas trzecich okolicznych Szkół Zawodowych. 

Po raz drugi w historii na halach produkcyjnych firmy Expom S.A. odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów Szkół Zawodowych.
Warto dodać, że egzamin ten po raz pierwszy odbył się aż w trzech zawodach tj.: ślusarz, operator CNC i lakiernik.
Firma Expom S.A. spełniła szereg wymogów i wytycznych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pozwalających na odbycie praktyk w zawodzie oraz zorganizowanie egzaminu końcowego.
Pod koniec czerwca do Egzaminu Państwowego przystąpiło aż 23 uczniów, którzy zdobywali swoje zawodowe umiejętności na Warsztacie Szkolnym w Expom S.A. pod okiem wykwalifikowanych specjalistów z 3 wymienionych już dziedzin.

„To bardzo ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia budowania marki pracodawcy oraz odpowiedzialności za kadry pracownicze. Jesteśmy szczęśliwi, że w Expom S.A. rozwijamy nasz warsztat szkolny, a efektem tej pracy jest egzamin zawodowy. Pod koniec czerwca tego roku zorganizowaliśmy egzaminy, w których uczestniczyło ponad dwudziestu uczniów, z czego 15 pozostanie z nami dłużej w ramach stałego zatrudnienia. Tą strategię realizujemy w sposób długofalowy, bo tylko tak możemy edukować i rozwijać wysokiej klasy specjalistów.” – powiedział Rafał Domżalski, Prezes Zarządu, który osobiście obserwował starania egzaminacyjne młodzieży.

Firma Expom S.A. odpowiedzialnie dba o rozwój swojej kadry pracowniczej. Edukowanie oraz dbałość o każdy szczegół na linii pracownik – pracodawca pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, aby utrzymać wysoko wykwalifikowaną kadrę w dłuższej perspektywie.
W Expom S.A. obserwujemy już wielopokoleniowe kadry. Warto zaznaczyć, że tu możemy spotkać specjalistów z 37 letnim stażem pracy, czy wnuki byłych zasłużonych pracowników dla tej firmy.
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów Szkoły Zawodowej do nauki w zawodach: ślusarz, operator CNC, elektryk czy lakiernik.