In order to meet the growing market requirements, in 2018 the Expom Laboratory was established, providing a number of specialized industrial tests

Destructive Testing (DT)

 • maximum energy 500J,
 • tests in accordance with PN-EN ISO 148-1 and ASTM E23 (KV8)
 • tests at reduced temperature (down to -60 ° C)
 • ORION D100 mobile hardness tester,
 • tests performed on the Leeb scale,
 • conversion of results to the HB, HV, HRB, HRC scale)
 • do wykonywania badań rozciągania, ściskania i zginania,
 • maksymalne obciążenie: 600kN,
 • dokładność pomiaru siły: +/-0,5%
 • badania zgodne z EN-ISO 7500-1:2008 i ASTM E4

Non-destructive testing (NDT

We carry out non-destructive testing using the following methods:

 • Visual (VT)
 • Magnetic and Particulate (MT)
 • Penetration (PT)
 • Ultrasonic (UT)
 • Videoendoscope research
 • Ultrasonic thickness measurement
 • Tightness and pressure tests

Inspectors of Expom S.A. have 2nd degree qualifications in accordance with PN-EN ISO 9712.

Electrical and health and safety testing

 • max. obciążenie 600 A,
 • obciążenie regulowane precyzyjne w całym zakresie,
 • możliwość badania urządzeń do spawania metodami MIG, MAG, TIG, MMA
 • SONEL LXP-2 lux meter
 • measuring range 19.99 klx

1.Insulation resistance measurements:
• Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
• Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
• Pomiar impedancji pętli zwarcia, będący elementem sprawdzenia skuteczności ochrony przeciw porażeniowej
• Oględziny instalacji elektrycznej w oparciu o obowiązujące normy
• Kontrola punktów łączeniowych
2. Badanie urządzenia piorunochronnego, obejmujące:
• Pomiar rezystancji uziemienia
• Oględziny części naziemnej urządzenia
3. Badanie urządzeń elektrycznych, obejmujące:
• Oględziny urządzenia pod względem bezpieczeństwa
• Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
• Pomiar rezystancji izolacji
• Badanie skuteczności zadziałania ochrony od porażenia prądem elektrycznym
4. Pomiar rezystancji uziemienia metodą 3 przewodową
5. Pomiar rezystywności gruntu

 • FLIR E53 thermal imaging camera
 • measuring range: -20 ÷ 650 ° C
 • accuracy: ± 2°C

Geometry research

 • measuring range: 4 m (diameter 70 m)
 • accuracy: 0.12 mm
 • measuring range: 35 m (diameter 70 m)
 • accuracy: 16 µm / + 0.8 µm / m
 • dimensions: 15×6 m
 • maximum workpiece weight: 40t

Anticorrosion

 • Measurements of the thickness of paint coatings
 • Surface cleanliness testing
 • Study of surface salinity
 • Compressed air quality testing
 • Coating adhesion testing with the following methods: tear off and cross-cut
 • Testing the continuity of coatings with low voltage equipment
 • Assessment of preparation of substrates for painting
 • Frosio level 3 painting supervision
 • IBDiM painting supervision
 • Anti-corrosion training

Testing of Handling Equipment under the supervision of UDT

 • UTB service life determination
 • Performing a special inspection
 • Research and repair of welds
do pobrania

Pobierz broszurę informacyjną firmy.