EXPOM S.A – NY BORING MASKIN

I samsvar med investeringsplanen til EXPOM S.A. for 2021, har vi startet monteringsprosessen for en ny bordboremaskin med et rotasjonsbord. Dette er den andre TOS -maskinen som blir lagt til i maskinparken vår. Maskinens bearbeidingsdimensjoner …