EXPOM S.A – NY BORING MASKIN

I samsvar med investeringsplanen til EXPOM S.A. for 2021, har vi startet monteringsprosessen for en ny bordboremaskin med et rotasjonsbord. Dette er den andre TOS -maskinen som blir lagt til i maskinparken vår.
Maskinens bearbeidingsdimensjoner er 6000x3000x1600mm, og den maksimalt tillatte vekten av elementene er 25000 kg.
Kjøp av en ny bordboremaskin er et svar på de voksende behovene til våre nåværende og fremtidige kunder.
De neste ukene vil montering og opplæring bli gjennomført, fra begynnelsen av oktober 2021 vil maskinen bli lansert for produksjonsbehovet til EXPOM S.A.
Vi inviterer deg til å samarbeide innen bearbeiding.