UTDANNING OG PRAKSIS

Undervisning av yrkesskoleelever

Expom er et dynamisk utviklende selskap som har en etablert posisjon på internasjonale markeder og 70-års erfaring i metallindustrien. Vi spesialiserer oss på produksjon av stålkonstruksjoner. Det ligger en omfattende produksjonsprosess bak Expom sine produkter – fra kjøp av materiale,

gjennom sveising, maskinering, maling, kvalitetskontroll, utstyr, til uavhengige dynamiske tester.

UTDANNING MED EXPOM

Vi underviser fremtidige fagarbeidere.

Expom S.A. tilbyr utdanning for yrkesskoleelever i følgende yrker:

  • metallarbeider
  • verktøymaskinoperatør
  • bilmaler

Vi ansetter også personer med funksjonsnedsettelser. I løpet av 3 studieår går våre studenter gjennom hele produksjonsprosessen – fra å analysere bestillinger, gjennom arbeid i produksjonshallene, til mottakskontroll av ferdige produkter.

UTDANNING MED EXPOM

Hvorfor lære med oss?

Ansettelsesperspektiv

Etter fullført utdanning tilbyr vi fast ansettelse hos oss.

Utdanning med de beste

Et motiverende og inspirerende miljø av eksperter som er klare til å dele kunnskap.

Kjennskap til markedet

Vi gjennomfører også teoretiske leksjoner som en del av læring på skoleverkstedet.

Belønningssystem

For våre mest engasjerte studenter har vi interessante priser.

Nødvendige rekrutteringsdokumenter:

  • CV,
  • arbeidssøknad (vennligst oppgi ditt fødselsnummer og telefonnummer),
  • elevvurdering fra skolen (fra kontaktlæreren),
  • utskrift av karakterer for første skolehalvår sammen med oppførselskarakter og informasjon om ugyldige skolefravær.

68

år

kunnskap og erfaring

Rekrutteringskontakt

Adrian Woszczyk adrian.woszczyk@expom.pl mobil.: (+48) 519477262
Krzysztof Kupniewski krzysztof.kupniewski@expom.pl mobil (+48) 519477076
Anna Leszczyńska anna.leszczynska@expom.pl tlf. (+48) 564724247 mobil (+48) 662226082
TIL NEDLASTING

Last ned selskapets informasjonsbrosjyre