For å møte økende krav i markedet ble Expom-laboratoriet etablert i 2018. Det tilbyr en rekke profesjonelle industritester.

Ødeleggende utprøving (DT)

Slagseighetsprøving (Charpyprøving)
 • maksimal energi: 500 J
 • prøving i samsvar med PN-EN ISO 148-1 og ASTM E23 (KV8)
 • prøving ved redusert temperatur (ned til -60 °C)
Hardhetsprøving
 • hardhetsmåler ORION D100,
 • målinger i Leeb
 • verdiene konverteres til følgende enheter: HB, HV, HRB, HRC
Styrketesting av materialer
 • do wykonywania badań rozciągania, ściskania i zginania,
 • maksymalne obciążenie: 600kN,
 • dokładność pomiaru siły: +/-0,5%
 • badania zgodne z EN-ISO 7500-1:2008 i ASTM E4

Ikke-ødeleggende utprøving (NDT)

Vi bruker følgende NDT-metoder:

 • Visuell inspeksjon (VT)
 • Magnetpulverprøving (MT)
 • Penetrantprøving (PT)
 • Ultralydprøving (UT)
 • Testing med et videoendoskop
 • Tykkelsesmåling ved bruk av ultralyd
 • Trykktesting og lekkasjeprøving

Expom S.A. sine inspektører er nivå 2 sertifisert iht. PN-EN ISO 9712.

Elektrisk og HMS-testing

Walidacja spawarek
 • max. obciążenie 600 A,
 • obciążenie regulowane precyzyjne w całym zakresie,
 • możliwość badania urządzeń do spawania metodami MIG, MAG, TIG, MMA
Måling av belysningsstyrke
 • lysmåler SONEL LXP-2
 • måleomfang på 19,99 klx

Elektriske målinger

1. Badanie stanu instalacji elektrycznej obejmujący:
• Målinger av isolasjonsresistans
• Målinger av jordfeilbrytere
• Måling av sløyfeimpedans
• Oględziny instalacji elektrycznej w oparciu o obowiązujące normy
• Kontrola punktów łączeniowych
2. Badanie urządzenia piorunochronnego, obejmujące:
• Pomiar rezystancji uziemienia
• Oględziny części naziemnej urządzenia
3. Badanie urządzeń elektrycznych, obejmujące:
• Oględziny urządzenia pod względem bezpieczeństwa
• Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
• Pomiar rezystancji izolacji
• Badanie skuteczności zadziałania ochrony od porażenia prądem elektrycznym
4. Pomiar rezystancji uziemienia metodą 3 przewodową
5. Pomiar rezystywności gruntu

Målinger med varmekamera
 • varmekamera FLIR E53
 • måleomfang: -20÷650 °C
 • nøyaktighet: ±2 °C

Geometriske tester

Testing med FARO ARM
 • måleomfang: 35 m (diameter på 70 m)
 • nøyaktighet: 16 µm / + 0.8 µm/m
Testing med FARO LASER TRACKER VANTAGE E
 • måleomfang: 4 m (diameter på 70 m)
 • nøyaktighet: 0,12 mm

Målinger utført på en planskive
 • dimensjoner: 15 x 6 m
 • maksimal vekt på detaljen: 40 t
Manuelle målinger

Korrosjonsbeskyttelse

 • Måling av tykkelser på malingsstrøk
 • Vurdering av overflaterenhet
 • Måling av overflatesalinitet
 • Kontroll av trykkluftkvalitet
 • Vedheftstesting av strøkene: avtrekkstesting, tverrskåret vedheftningstesting
 • Kontinuitetstesting av strøkene ved bruk av lavspenningsapparater
 • Vurdering av overflateklargjøring for maling
 • Malingsinspeksjon (FROSIO level 3)
 • IBDiM-malingsinspeksjon (Polsk forskningsinstiutt for veier og broer)
 • Opplæringer i korrosjonsbeskyttelse

Testing av løfte- og haleutstyr under tilsyn av UDT (Polsk teknisk tilsynsmyndighet)

 • Estimering av levetid for løfte- og haleutstyr
 • Utføring av spesialkontroll
 • Testing og reparasjon av sveiser
TIL NEDLASTING

Last ned selskapets informasjonsbrosjyre