W związku z prężnym rozwojem Spółki oraz utworzeniem nowych miejsc pracy w Expom nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy z Nowego Miasta Lubawskiego. Mieliśmy też okazję gościć u siebie Zastępcę Dyrektora PUP, Pana Marcina Sobczaka. Jako, że działania Expom są ukierunkowane w coraz to większym stopniu na wsparcie lokalnej społeczności Spółka postanowiła wesprzeć osoby bezrobotne i umożliwić im pracę w Expom niekoniecznie w wyuczonym zawodzie. Jako firma jesteśmy samowystarczalni pod względem wyszkolenia przyszłych pracowników, nasza kadra inżynierów posiada szereg kwalifikacji pozwalających na przeprowadzanie szkoleń i egzaminów dla obecnych i nowo zatrudnionych pracowników. Przy współudziale PUP w Nowym Mieście Lubawskim możemy zatrudnić osoby nawet bez kwalifikacji w poszukiwanym zawodzie i umożliwić im bezpłatne przekwalifikowanie zgodne z potrzebami Spółki.