Stan techniczny urządzeń transportu bliskiego (UTB) ma kluczowy wpływ nie tylko na ciągłość i wydajność wykonywanej pracy ale przede wszystkim na bezpieczeństwo osób je użytkujących. Uszkodzenie głównych elementów konstrukcyjnych i mechanizmów może grozić utratą zdrowia a nawet życia ludzkiego.
Głównym czynnikiem wpływającym na stopień zużycia elementów UTB jest okres eksploatacji (wyrażony np. w liczbach cykli pracy lub godzinach). O ile w nowszych urządzeniach nie ma większego problemu z ustaleniem tego okresu to w urządzeniach kilkunasto czy kilkudziesięcioletnich może to być problematyczne ze względu na częsty brak zarejestrowanej historii eksploatacji. Obecnie wprowadzono wymóg odtworzenia takiej historii i określenia stanu technicznego UTB a następnie odniesienia tych wartości do tzw. Resursu. A czym w ogóle jest resurs?
Resurs jest to projektowany bezpieczny okres eksploatacji UTB określony liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowej) oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów w założonym okresie eksploatacji z obciążeniem nominalnym.
W przypadku przekroczenia resursu UTB należy poddać przeglądowi specjalnemu, mającemu na celu sprawdzenie najważniejszych podzespołów urządzeń, i w razie konieczności należy przeprowadzić naprawę bądź wymianę zużytych elementów.
Nasi fachowcy zajmujący się od lat przeglądami, naprawami i modernizacjami UTB wykonują usługi określenie resursu dla urządzeń, przeprowadzenie badań nieniszczących konstrukcji jak i wykonaniem napraw mechanicznych.
Więcej szczegółów:
☎️ +48 790 378 827
📧 laboratorium@expom.pl