W piątek 10.11.2019 na uroczystej Gali – Żagle Warmii i Mazur. Nasza Firma otrzymała wyróżnienie w kategorii średnie przedsiębiorstwo. W gali uczestniczyła i tym samym reprezentowała naszą firmę Pani Dyrektor- Adrianna Kuhn. Głównym celem konkursu „Żagle Warmii i Mazur” jest wyłonienie najznamienitszych firm z regionu oraz ich promocja na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Nazwa konkursu „Żagle Warmii i Mazur” nawiązuje do tradycji naszego regionu znanego jako Kraina Tysiąca Jezior. Do tegorocznej edycji konkursu „Żagle Warmii i Mazur” 2019 zgłosiło się prawie 100 firm z naszego regionu. Członkowie poszczególnych komitetów zdani byli na wiedzę uzyskaną w czasie audytów w firmach biorących udział w konkursie. Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach: 1. Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur, 2. Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss oraz 3. Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości. Podczas gali w kategorii Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur — wręczona została także statuetka Nagrody Publiczności.