19 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr.1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 oraz pożegnanie absolwentów – 37 uczniów klas VIII. Na ceremonie przybyli zaproszeni goście: Wiceburmistrz Miasta Krzysztof Widźgowski, Radni Miejscy: Mieczysław Kubacki, Adam Kłosowski i Andrzej Jankowski, Prezes Zarządu EXPOM S.A. w Kurzętniku Rafał Domżalski, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Rudnik i jej zastępca Monika Szymańska. Na uroczystość przybyli licznie rodzice uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jerzy Resicki w kilku słowach skierowanych do tegorocznych absolwentów i uczniów podsumował rok szkolny oraz życzył uczniom wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów.

EXPOM S.A. będący patronackim zakładem szkoły w ramach programu „Akademia EXPOM” ufundował wartościowe nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z przedmiotów ścisłych oraz mających szczególne osiągnięcia w konkursach matematycznych i językowych. Nagrody otrzymali uczniowie klas VII: Zuzanna Anna Dąbrowska, Wiktor Grzywacz i Olivia Wiśniewska oraz uczniowie klas VIII: Paweł Kowalczyk, Katarzyna Polak i Jakub Figurski.

W dalszej części uroczystości odbyły się podziękowania oraz wyróżnienia kolejnych uczniów odznaczających się wybitnymi wynikami w nauce oraz 100% frekwencją obecności. Na uroczystości pożegnano odchodzącą na emeryturę Panią Annę Lendzion polonistkę, która przepracowała w placówce 33 lata.

Po części artystycznej zakończono uroczystość i uczniowie udali się na zasłużone wakacje.