Zarząd EXPOM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kurzętniku, ul. Sienkiewicza 19 (dalej jako „Spółka”), działając zgodnie z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 09 września 2020 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki EXPOM Spółka Akcyjna., ul. Sienkiewicza 19, 13-306 Kurzętnik

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Kurzętniku, przy ul. Sienkiewicza 19, 13-306 Kurzętnik, w sekretariacie, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 09-08 września 2020 roku, w godzinach od 7:00 do 15:00.