W piątek odbyła się uroczysta gala z okazji finału konkursu „Sternik-kurs na rozwój”. Organizatorem tego konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
W tym roku podczas drugiej edycji tego eventu, wzięło udział wielu liderów województwa warmińsko-mazurskiego. W kapitule konkursowej zasiadał m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk biznesowych i społecznych. Ideą konkursu jest wyróżnienie organizacji, które planują długoterminowo, dostosowują swój profil działania do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, patrzą za horyzont. Nie boją się innowacji oraz zmian, jakie niosą ze sobą, dzięki temu szybciej się rozwijają, zwiększają swą konkurencyjność i nieustająco inspirują.
Nasza firma wzięła udział w konkursie startując w dwóch kategoriach: Sternik Inwestycji oraz Sternik Odpowiedzialności Społecznej. Mamy również przyjemność poinformować, że podczas tegorocznej gali zostaliśmy wyróżnieni w kategorii „Sternik Inwestycji”. Jest to dla Nas ważne, że kapituła doceniła prężny rozwój Expom S.A. Poprzez dotychczasowe inwestycje jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni na rynku, poprawiając tym samym warunki pracy Naszym pracownikom oraz dając nowe miejsca zatrudnienia.