20211006_143337a

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku w 2018 roku do życia powołane zostało Laboratorium Expom świadczące szereg specjalistycznych badań przemysłowych.

Badania niszczące (DT)

Badanie udarności metodą Charpy’ego
 • maksymalna energia 500J,
 • badania zgodne PN-EN ISO 148-1 oraz ASTM E23 (KV8)
 • badania w temperaturze obniżonej (do -60°C)
Badanie twardości
 • twardościomierz mobilny ORION D100,
 • badania wykonywane w skali Leeba,
 • konwersja wyników do skali HB, HV, HRB, HRC)
Badanie wytrzymałości materiałów
 • do wykonywania badań rozciągania, ściskania i zginania,
 • maksymalne obciążenie: 600kN,
 • dokładność pomiaru siły: +/-0,5%
 • badania zgodne z EN-ISO 7500-1:2008 i ASTM E4

Badania nieniszczące (NDT)

Przeprowadzamy badania nieniszczące następującymi metodami:

 • Wizualne (VT)
 • Magnetyczno-Proszkowe (MT)
 • Penetracyjne (PT)
 • Ultradźwiękowe (UT)
 • Badania wideoendoskopem
 • Ultradźwiękowy pomiar grubości
 • Próby szczelności i ciśnieniowe

Inspektorzy Expom S.A. posiadają kwalifikacje II stopnia zgodnie z normą PN-EN ISO 9712.

Badanie elektryczne i BHP

Walidacja spawarek
 • max. obciążenie 600 A,
 • obciążenie regulowane precyzyjne w całym zakresie,
 • możliwość badania urządzeń do spawania metodami MIG, MAG, TIG, MMA
Pomiar natężenia oświetlenia
 • luksomierz SONEL LXP-2
 • zakres pomiarowy 19,99 klx
Pomiary elektryczne

1. Badanie stanu instalacji elektrycznej obejmujący:
• Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
• Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
• Pomiar impedancji pętli zwarcia, będący elementem sprawdzenia skuteczności ochrony przeciw porażeniowej
• Oględziny instalacji elektrycznej w oparciu o obowiązujące normy
• Kontrola punktów łączeniowych
2. Badanie urządzenia piorunochronnego, obejmujące:
• Pomiar rezystancji uziemienia
• Oględziny części naziemnej urządzenia
3. Badanie urządzeń elektrycznych, obejmujące:
• Oględziny urządzenia pod względem bezpieczeństwa
• Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
• Pomiar rezystancji izolacji
• Badanie skuteczności zadziałania ochrony od porażenia prądem elektrycznym
4. Pomiar rezystancji uziemienia metodą 3 przewodową
5. Pomiar rezystywności gruntu

Pomiary termowizyjne
 • kamera termowizyjna FLIR E53
 • zakres pomiarowy: -20÷650°C
 • dokładność: ±2°C

Badania geometrii

Badania ramieniem pomiarowym FARO ARM
 • zakres pomiarowy: 4 m (średnica 70 m)
 • dokładność: 0,12 mm
Badania FARO LASER TRACKER VANTAGE E
 • zakres pomiarowy: 35 m (średnica 70 m)
 • dokładność: 16 µm / +0.8 µm/m
Pomiary wykonywane na płycie trasersko–pomiarowej
 • wymiary: 15×6 m
 • maksymalna waga detalu: 40t
Pomiary manualne

Antykorozja

 • Pomiary grubości powłok malarskich
 • Badanie czystości powierzchni
 • Badanie zasolenia powierzchni
 • Badanie jakości sprężonego powietrza
 • Badanie przyczepności powłok metodami: odrywu oraz siatki nacięć
 • Badanie ciągłości powłok aparaturą niskonapięciową
 • Ocena przygotowania podłoży do malowania
 • Nadzory malarskie Frosio level 3
 • Nadzory malarskie IBDiM
 • Szkolenia antykorozyjne

Badania Urządzeń Transportu Bliskiego pod nadzorem UDT

 • Określenie resursu UTB
 • Wykonanie przeglądu specjalnego
 • Badania oraz naprawa spoin
do pobrania

Pobierz broszurę informacyjną firmy.