Pozostańmy w kontakcie

W sprawie zapytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem.


    Dane spółki

    Kontakt szczegółowy

    Dane kontaktowe do poszczególnych komórek firmy Expom S.A.

    Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny:
    Rafał Domżalski

    tel +48 56 472 42 51
    expom@expom.pl

    Asystentka Biura Zarządu:
    Marta Tchorzewska

    tel +48 56 472 42 51
    expom@expom.pl

    Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania:

    Marta Tchorzewska
    tel +48 502 085 598
    marta.tchorzewska@expom.pl

    Dyrektor ds. administracji:
    Adrianna Kuhn
    tel +48 56 472 42 55
    adrianna.kuhn@expom.pl

    Kierownik ds. Kluczowych Klientów:

    Mateusz Cielecki

    tel +48 56 495 85 34
    mateusz.cielecki@expom.pl

    Kierownik ds. Kluczowych Klientów:

    Daniel Konarzewski

    tel +48 56 495 85 35
    daniel.konarzewski@expom.pl

    Marta Tchorzewska:

    tel +48 502 085 598 / +48 56 474 22 43
    media@expom.pl

    Dyrektor Naczelny, Dyrektor Techniczny:
    Rafał Domżalski

    tel +48 56 474 22 43/44
    rafal.domzalski@expom.pl

    Kierownik Produkcji:
    Jarosław Gurzyński

    tel +48 56 472 42 42
    jaroslaw.gurzynski@expom.pl

    Inżynier ds. Nadzoru Produkcji:

    Dominik Ewertowski

    tel +48 504 418 131
    dominik.ewertowski@expom.pl

    Zastępca Kierownika Produkcji ds. kooperacji:

    Dawid Sontowski

    tel +48 570 526 303
    dawid.sontowski@expom.pl

     

    Technolog-Konstruktor, Project Manager, Pełnomocnik ds. kalkulacji rentowności oraz wycen ofert handlowych:
    Piotr Szczechla

    tel +48 56 495 85 67
    piotr.szczechla@expom.pl

    Manager Działu Technologicznego:

    Sebastian Jutrzenka-Trzebiatowski

    tel +48 56 472 42 41
    sebastian.jutrzenka@expom.pl

    Technolog-Konstruktor, Kierownik Projektu:

    Radosław Taranowski

    tel +48 56 495 85 68
    radoslaw.taranowski@expom.pl

    Technolog-Konstruktor, Programista Maszyn CNC, Kierownik Projektu:

    Marcin Dembowski

    tel +48 56 472 42 46
    marcin.dembowskii@expom.pl

    Technolog-Konstruktor, Programista Maszyn CNC, Kierownik Projektu:

    Arkadiusz Siemiątkowski

    tel +48 56 495 85 61
    arkadiusz.siemiatkowski@expom.pl

    Technolog-Konstruktor:

    Przemysław Łapiński

    tel +48 56 472 42 45
    przemyslaw.lapinski@expom.pl

    inż. Spawalnik, Technolog:

    Andrzej Grzywacz

    tel +48 56 495 85 84
    andrzej.grzywacz@expom.pl

    Technolog, programista maszyn CNC:

    Paweł Wolak

    tel +48 56 472 42 48
    pawel.wolak@expom.pl

     

    Kierownik Działu Kontroli Jakości:
    Arkadiusz Leśniewski

    tel +48 790 358 814
    arkadiusz.lesniewski@expom.pl

    Główny Spawalnik:

    Grzegorz Pawlak

    tel +48 56 472 42 58
    grzegorz.pawlak@expom.pl

    Kierownik Laboratorium:
    Przemysław Wierzbowski

    tel +48 790 378 827
    przemyslaw.wierzbowski@expom.pl

    Dyrektor ds. ekonomicznych:
    Karol Laskowski

    tel +48 56 495 85 38
    karol.laskowski@expom.pl

    Specjalista ds. księgowości:

    Izabela Kirzeniewska
    tel +48 56 472 42 44
    izabela.kirzeniewska@expom.pl

    Kadry i płace:
    Anna Leszczyńska

    tel +48 56 472 42 47
    anna.leszczynska@expom.pl

    rekrutacja@expom.pl

    Radca Prawny:
    Piotr Jeżewski

    tel +48 501 668 887
    kancelaria@jezewski-kancelaria.pl

    Kierownik Projektu, Informatyk:
    Tomasz Kozłowski

    tel +48 506 271 227 / +48 56 495 85 60
    tomasz.kozlowski@expom.pl

    Dyrektor Zaopatrzenia, Magazynu i Logistyki:
    Dawid Kasprowicz

    tel +48 56 495 85 37
    dawid. kasprowicz@expom.pl

    Pracownik Działu Zaopatrzenia i Magazynu:
    Marek Połomski

    tel +48 56 472 42 50
    marek.polomski@expom.pl

    Analityk ds. zakupów:

    Marek Krzemieniewski

    tel +48 56 472 42 49
    marek.krzemieniewski@expom.pl

    Starszy Referent ds. Gospodarki Magazynowej:

    Joanna Droma

    tel +48 56 472 42 52

    asia.droma@expom.pl

    Doradca techniczny:
    Adrian Danielewski

    tel +48 515 056 646
    eco-energy@expom.pl

    Specjalista ds. Sprzedaży:

    Cezary Czapliński

    tel +48 509 500 454
    eco-energy@expom.pl

    Specjalista ds. Sprzedaży:

    Karol Mergalski

    tel +48 790 389 317
    eco-energy@expom.pl