Pozostańmy w kontakcie

W sprawie zapytań prosimy o kontakt z odpowiednim działem.


  Dane spółki

  Kontakt szczegółowy

  Dane kontaktowe do poszczególnych komórek firmy Expom S.A.

  Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny:
  Rafał Domżalski

  tel +48 56 472 42 51
  expom@expom.pl

  Asystentka Biura Zarządu:
  Marta Tchorzewska

  tel +48 56 472 42 51
  expom@expom.pl

  Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania:

  Marta Tchorzewska
  tel +48 502 085 598
  marta.tchorzewska@expom.pl

  Dyrektor ds. administracji:
  Adrianna Kuhn
  tel +48 56 472 42 55
  adrianna.kuhn@expom.pl

  Kierownik ds. Kluczowych Klientów:
  Dominik Ewertowski
  tel +48 504 418 131

  dominik.ewertowski@expom.pl

  Specjalista ds. marketingu i handlu:
  Zbigniew Haska
  tel +48 453 037 617

  zbigniew.haska@expom.pl

  Specjalista ds. marketingu i handlu:
  Filip Domżalski
  tel +48 690 555 009

  filip.domzalski@expom.pl

  Specjalista ds. marketingu i handlu:

  Dieter Gewers

  tel +48 507 234 308

  dieter.gewers@expom.pl

  Specjalista ds. marketingu i handlu:

  Dominik Kupniewski
  tel +48 507 234 308

  dominik.kupniewski@expom.pl

  Marta Tchorzewska:

  +48 56 474 22 43
  media@expom.pl

  Kierownik Produkcji:
  Jarosław Gurzyński

  tel +48 512 077 315
  jaroslaw.gurzynski@expom.pl

  Z-ca Kierownika Produkcji:
  Andrzej Piórkowski

  tel +48 504 418 156
  andrzej.piórkowski@expom.pl

  Z-ca Kierownika ds. kooperacji:

  Dawid Sontowski

  tel +48 570 526 303
  dawid.sontowski@expom.pl

   

  Technolog-Konstruktor, Project Manager, Pełnomocnik ds. kalkulacji rentowności oraz wycen ofert handlowych:
  Piotr Szczechla

  tel +48 56 495 85 67
  piotr.szczechla@expom.pl

  Manager Działu Technologicznego:

  Sebastian Jutrzenka-Trzebiatowski

  tel +48 56 472 42 41
  sebastian.jutrzenka@expom.pl

  Technolog-Konstruktor, Programista Maszyn CNC, Kierownik Projektu:

  Marcin Dembowski

  tel +48 56 472 42 46
  marcin.dembowskii@expom.pl

  Technolog-Konstruktor, Programista Maszyn CNC, Kierownik Projektu:

  Arkadiusz Siemiątkowski

  tel +48 56 495 85 61
  arkadiusz.siemiatkowski@expom.pl

  Technolog-Konstruktor:

  Przemysław Łapiński

  tel +48 56 472 42 45
  przemyslaw.lapinski@expom.pl

  Inż. Spawalnik, Technolog:

  Andrzej Grzywacz

  tel +48 56 495 85 84
  andrzej.grzywacz@expom.pl

  Technolog, programista maszyn CNC:

  Paweł Wolak

  tel +48 56 472 42 48
  pawel.wolak@expom.pl

  Technolog:

  Kamil Kania

  tel +48 56 472 42 48
  kamil.kania@expom.pl

  Kierownik Działu Kontroli Jakości i Laboratorium:
  Przemysław Wierzbowski

  tel +48 790 378 827
  przemyslaw.wierzbowski@expom.pl

  Główny Spawalnik:

  Grzegorz Pawlak

  tel +48 56 472 42 58
  grzegorz.pawlak@expom.pl

  Dyrektor ds. ekonomicznych:
  Karol Laskowski

  tel +48 56 495 85 38
  karol.laskowski@expom.pl

  Specjalista ds. księgowości:

  Anna Lemiech
  tel +48 56 472 42 44
  anna.lemiech@expom.pl

  Kadry i płace:
  Anna Leszczyńska

  tel +48 56 472 42 47
  anna.leszczynska@expom.pl

  rekrutacja@expom.pl

  Sprawy studenckie i praktyki zawodowe:
  Klaudia Gałędek

  tel +48 56 4958583
  klaudia.galedek@expom.pl

  Radca Prawny:
  Piotr Jeżewski

  tel +48 501 668 887
  kancelaria@jezewski-kancelaria.pl

  Kierownik Projektu, Informatyk:
  Tomasz Kozłowski

  tel +48 506 271 227 / +48 56 495 85 60
  tomasz.kozlowski@expom.pl

  Dyrektor Zaopatrzenia, Magazynu i Logistyki:
  Dawid Kasprowicz

  tel +48 56 495 85 37
  dawid. kasprowicz@expom.pl

  Pracownik Działu Zaopatrzenia i Magazynu:
  Marek Połomski

  tel +48 56 472 42 50
  marek.polomski@expom.pl

  Analityk ds. zakupów:

  Marek Krzemieniewski

  tel +48 56 472 42 49
  marek.krzemieniewski@expom.pl

  Starszy Referent ds. Gospodarki Magazynowej:

  Joanna Droma

  tel +48 56 472 42 52

  asia.droma@expom.pl

  Dyrektor ds. technicznych:
  Adrian Danielewski

  tel +48 515 056 646
  adrian.danielewski@expom.pl

  Dyrektor ds. handlowych:
  Bartosz Klinicki

  tel +48 506 258 634
  bartosz.klinicki@expom.pl

  Specjalista ds. Sprzedaży:

  Sławomir Dąbrowski

  tel +48 509 500 454
  slawomir.dabrowski@expom.pl

  Specjalista ds. Sprzedaży:

  Karol Mergalski

  tel +48 790 389 317
  karol.mergalski@expom.pl

  Specjalista ds. Sprzedaży:

  Mateusz Stachurski

  tel +48 786 840 243
  mateusz.stachurski@expom.pl