Prace budowlane w hali numer 2, gdzie powstanie nowe centrum badawczo-rozwojowe zostały ukończone. Ściany zostały podwyższone o 4 m, położono już dach i zalano fundament pod centrum obróbcze CNC. Dzięki sprawnej pracy, opóźnienia związane z wysokim stanem wód gruntowych zostały nadrobione i zgodnie z planem prace budowlane na części gdzie znajduje się centrum badawczo-rozwojowe zostały zakończone 15 czerwca. W kolejnych miesiącach czeka nas jeszcze dalsza rozbudowa części hali nr 2, aby usprawnić pracę znajdujących się tam maszyn i suwnic.

Została już zamontowana i oddana do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego suwnica 40 ton udźwigu i 16 m rozpiętości. Jest największą suwnicą pracującą w Expom do tej pory. Sam montaż wymagał niezwykłej precyzji i zaangażowania wszystkich pracujących na budowie osób. Na szczęście pogoda nam sprzyjała i pomimo pracy na otwartej przestrzeni, udało się szybko dokonać montażu i zabezpieczenia suwnicy przez ewentualnymi zagrożeniami atmosferycznymi.

Zakończono również proces przetargów i wyboru dostawców na sprzęt laboratoryjny.

Inwestycja ta jest działaniem priorytetowym na ten rok i stanowić będzie ogromny przełom w rozwoju firmy Expom.