Innovasjon, utvikling, læring

EXPOM S.A. gjennomfører prosjekter som samfinansieres av Det europeiske fondet:

Implementering av en ny teknologi for produksjon av store stålkonstruksjoner

Utvikling av selskapets forsknings- og utviklingsvirksomhet EXPOM S.A.

Nye informasjons- og kommunikasjonsteknologier er nøkkelen til økt konkurransedyktighet i Expom S.A.

TIL NEDLASTING

Last ned selskapets informasjonsbrosjyre