Hvem vi er

Velkommen til Expom S.A.

Jeg heter Rafał Domżalski og er styreleder og administrerende direktør i Expom S.A. Det er med stor glede jeg vil introdusere deg for foretakets virksomhet.

Expom er et selskap med 70-års erfaring. Det sysselsetter flere hundre mennesker, inkludert rundt 20 ingeniører. Firmaet har sitt eget kontor for teknologi og konstruksjon som tar seg av et halvt tusen prosjekter hvert år, samt eier ni produksjonshaller og en maskinpark med et samlet areal på 20.000 m². Expom spesialiserer seg på sveising av stålkonstruksjoner, maskinering, korrosjonsbeskyttelse samt montering av hydrauliske, elektriske og pneumatiske komponenter.

Sammen med høyt kvalifisert teknisk, ingeniør- og ledelsespersonell oppfordrer jeg dere til å utforske tilbudet til Expom S.A

Rafał Domżalski

Styreleder/Administrerende direktør

0
gjennomførte prosjekter
0
års erfaring
og praksis
0
fagutdannede arbeidere
0
sertifiseringer
og godkjenninger

Vi sikter så høyt som mulig.

For å oppfylle kundens strenge krav blir de sveisede konstruksjonene produsert i Expom S.A. underlagt omfattende tester på hvert trinn i produksjonsprosessen. Testene utføres av høyt kvalifisert, sertifisert personell og i tråd med internasjonale standarder som ISO, ASME eller AWS. Konstruksjonene vi produserer er også underlagt tilsyn av internasjonale klassifikasjonsselskaper, blant annet DNV-GL, BV, ABS, LLOYDS, PRS (Polsk skipsregister) eller UDT (Polsk teknisk tilsynsmyndighet)

Hele produksjonsprosessen overvåkes av personell som er ansvarlig for selskapets Integrert styringssystem.

HVORFOR JOBBE I EXPOM S.A.

Pewność jutra
i brak obaw o przyszłość.

Morgendagens sikkerhet og ingen frykt for fremtiden. Våre ansatte kan regne med å få en omfattende fordelspakke som består av forskjellige typer støtte. Av den grunn tilbyr selskapet vårt følgende støtteprogrammer:

Innovativ Expom

et initiativ som lar de ansatte i Expom framsette sine forslag for endringer og forbedringer i selskapet på den måten at de legger et kort skjema inn i «Idékassen». De beste idéene blir gjennomført og belønnet med pengepriser.

Expom tar vare på helse

et prosjekt som lar de ansatte i Expom søke om støtte til den idretten de brenner for. Det er ikke viktig om du spiller tennis, håndball eller trener karate – hvis du trenger økonomisk støtte for å kjøpe idrettsutstyr eller delta i en konkurranse, vil du som ansatt i Expom sikkert få den.

Expom Rekruttering

idéen med rekrutteringsprogrammet er å finne potensielle kandidater til arbeid blant de aktuelle ansattes venner, familier, noe som utgjør en ekstra mulighet til å bli involvert i selskapets liv. Hver ansatt i Expom har muligheten til å motta bonus for positiv rekruttering av en anbefalt kandidat til aktuelle ledige stillinger i selskapet.

Expom Baby Team

støtte i form av kuponger til verdi av 500 PLN for kjøp av babyutstyr i en barnebutikk valgt av nybakte foreldre (alt du må gjøre er å rapportere barnets fødsel til HR-avdelingen).

EXPOM + Familie

innenfor dette programmet får hver ansatt i Expom og en av hans/hennes familiemedlemmer et rabattkort som berettiger til rabatter på butikker og servicesteder som eies av lokale næringsdrivende (såkalte «Partnerpunkter»). Kurzętnik kommunedager og Expom-dager, et årlig utendørs arrangement som integrerer Expom-ansatte, deres familier og innbyggerne i Kurzętnik kommune, er også en del av dette programmet.

Søk jobb hos oss i dag!

Se hvilke stillinger vi rekrutterer til for øyeblikket!
Søk i dag!
Trenger du å lage en stålkonstruksjon?

Værsåsnill ikke nøl med å kontakte oss.
Vi vil utarbeide et attraktivt pristilbud raskt og effektivt.

FIRMAETS HISTORIE

Vi bygger fremtiden oppå fortiden.

1952
timeline-1a

Begynnelse på veien

Etablering av et Kommunemaskinsenter (service for landbruksmaskiner og -utstyr)

1968
timeline-2a

Modernisering og nye utfordringer

Omdannelse av enheten til et Statlig maskinsenter

1978
15-11-2020-995

Diversifisering av virksomheten

Fungering som et Foretak for generelle leveranser og ferdigstillelse av «Olpasz»-fôrfabrikkens landbruksutstyr

1982
timeline-4

Tid for innovasjon

Bygging av den første prototypen av vindkraftverket WE-8

 

1986
timeline-5

Ambisiøse prosjekter

Framstilling av flere tusen tonn stålkonstruksjoner for kjernekraftverket i Żarnowiec

1991
15-11-2020-996

Transformasjon

Omdannelse til Expom S.A. privat foretak

2009
timeline-7

Sammenslåing av virksomheter

Inngåelse av følgende datterselskaper i Expom: KONTER Sp. z o.o.

og APROM Sp. z o.o. Begynnelse på produksjon av livbåtdaviter

2011-2014
timeline-8

Firmaets utvikling

Utvidelse av maskinparken, implementering av et HMS-styringssystem

2018
2018-3

Gjennomføring av den største investeringen i firmaets historie

Kjøp av den største CNC-maskinen i Nord-Polen. Etablering av Industrilaboratoriet. Bygging av en rekordstor kran

2019
timeline-last-2019

Dannelse av Expom-gruppen

Sammenslåing av firmaet Konter Sp. z o.o. med Expom S.A.

STYRE

Expom S.A. sitt styre

EXPOM S.A. SIN STYRELEDER

Rafał Domżalski

Rafał Domżalski har vært styreleder og administrerende direktør i Expom S.A. siden 2014. Han har vært tilknyttet Expom siden 2004, der han spilte en nøkkelrolle i den verdensomspennende utviklingen av selskapet etter omstrukturering. I februar 2019 fikk han stilling som styreleder i Konter Sp. z o.o. som er en del av Expom-gruppen. I løpet av de siste 6 årene har han som styreleder økt selskapets omsetning med 70 %. Som sivilingeniør i industriell elektromekanikk kjenner han og forstår selskapets behov, samt leder Expom S.A. frem mot dets virksomhetsutviklingsmål. Dessuten har han siden 2019 investert i utvidelse av handelsvirksomheten knyttet til fornybare energikilder. Rafał Domżalski har fullført engelskspråklige Executive MBA-studier ved Universitetet i Warszawa – studiene er akkreditert av Association of MBAs (AMBA). Han har tilegnet seg lederkompetanser i USA, Singapore og under flere kurs for ledelsespersonell, bl.a. Personal Leadership AcademyTM ved ICAN Institute. I 2017 begynte Expom S.A. å gjennomføre en av de største investeringene i sin historie. Takket være styrelederens modige beslutninger har selskapets produksjonsområde økt fra fem til ni haller med et produksjonsareal på 11.000 m2. I 2018 initierte han kjøpet av det største maskineringssenteret i Nord-Polen, og åpnet dermed nye muligheter for selskapet. Han er et aktivt medlem av Det polske byggingeniørkammeret – for sitt bidrag til å fremme entreprenørskap fikk han en Fortjenstmedalje i bronse fra Republikken Polens president. Rafał Domżalski bygger konsekvent selskapets image både i Polen og i utlandet, blant annet gjennom veldedig arbeid og sponsing. I mange år har han vært engasjert i fornybar energi som han er en forløper for. Under hans ledelse har selskapet utviklet Expom-gruppens virksomhet ved å lansere Expom Eco-Energy. I tillegg til implementeringen av selskapets utviklingsforutsetninger er han også sosialt engasjert, noe som passer perfekt til selskapets motto «Vi handler globalt og tenker lokalt».

TIL NEDLASTING

Last ned selskapets informasjonsbrosjyre