Prace wykończeniowe nowej mistrzówki zbliżają się ku końcowi. W obrębie opisywanej hali zbudowane zostało biuro Szefostwa produkcji z zapleczem socjalnym oraz łazienka dla pracowników produkcyjnych. W nowym biurze znajduje się sala konferencyjna, na której omawiane będą bieżące problemy produkcyjne. Pozostała przestrzeń biurowa podzielona została na 3 strefy: strefę narad, pomieszczenie biurowe dla nadzoru TP oraz gabinet kierownika produkcji. Pomieszczenia zaprojektowano tak, aby były jak najbardziej nowoczesne i funkcjonalne. Usytuowanie biura, rozmieszczenie okien, a nawet docelowe ustawienie biurek, dają możliwość obserwacji sytuacji na H5 i częściowo na H4 oraz H3 celem jak najszybszej reakcji na problemy, zagrożenia i inne nieprzewidziane sytuacje, przyspieszając jednocześnie komunikację na linii pracownik – nadzór TP. Nowe pomieszczenia dla nadzoru produkcji zwiększyły komfort pracy szefa produkcji i podległych mu mistrzów, dając im dodatkowo nowe możliwości wynikające z możliwości ciągłego monitorowania pracy największych hal nawet w czasie wykonywania równie ważnych prac biurowych. Jak więc widać prace w dalszym ciągu postępują bardzo dynamicznie, a następnym krokiem milowym w temacie uruchamiania H5 będzie uzbrojenie jej w maszyny i urządzenia dla niej dedykowane co stworzy z niej halę produkcyjną z prawdziwego zdarzenia, oferującą obszerną i przemyślaną przestrzeń pracy dysponującą najnowocześniejszym, ergonomicznym i bardzo wydajnym wyposażeniem. Po zakończeniu prac budowlanych na H5 został automatycznie uruchomiony kolejny etap w projekcie rozwoju Spółki a mianowicie budowa H6/H7. Istotą wszystkich zachodzących zmian w tym przebudowy istniejącej infrastruktury jest uporządkowanie produkcji, tak aby etapy występujących po sobie procesów przechodziły płynnie jeden w drugi. Procesy planowane na H7 to m.in. cięcie i wypalanie materiału, H6 natomiast będzie przestrzenią dedykowaną do obróbki plastycznej. Dzięki temu zabiegowi cały proces produkcyjny w Expom zostanie w końcu ułożony w sposób prawidłowy i zoptymalizowany.