Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami współpraca pomiędzy EXPOM S.A. i Wydziałem Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nabiera tempa i podjęte zostały pierwsze, realne działania. Współpraca ma na celu przede wszystkim wymianę wiedzy i doświadczeń w obu kierunkach, a także przygotowania przyszłej,  wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej gotowej do podjęcia pracy już w czasie studiów.

W dniu 29.03.2022 r. w auli im. Prof. Z. Martiniego na Wydziale Nauk Technicznych odbyło się spotkanie przedstawiciela Expom S.A. Przemysława Wierzbowskiego z wykładowcami akademickimi oraz studentami kierunku Mechanika i budowa maszyn. W trakcie spotkania zaprezentowany został profil działalności Spółki, przedstawiona została oferta dotycząca praktyk studenckich oraz możliwości zatrudnienia w trakcie i po zakończeniu studiów.

W kolejnej części spotkania wygłoszony został wykład z dziedziny nowoczesnej metrologii pt. „Współrzędnościowe systemy pomiarowe w zastosowaniach inżynierskich”, którego tematyka jest ściśle związana zarówno z działalnością Spółki Expom, jak i z tematyką zajęć prowadzonych na uczelni. Poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, w trakcie wykładu zaprezentowane zostało działanie urządzeń pomiarowych: FARO Laser Tracker oraz FARO Arm. Dzięki temu każdy ze studentów miał możliwość zapoznania się na żywo z ich budową, zasadą działania oraz metodami pomiarowymi.

Kolejnym krokiem we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim było podpisanie umowy dotyczącej studiów dualnych. Od przyszłego roku akademickiego studenci będą mieli możliwość realizacji części zajęć dydaktycznych na terenie Expom S.A. pod czujnym okiem Naszych fachowców. Taka forma kształcenia ma na celu lepsze przygotowanie studentów do pracy w konkretnym zawodzie poprzez uczestnictwo w zajęciach praktycznych, a nie tylko teoretycznych na uczelni. Studenci będą mogli poznać zagadnienia związane np. z badaniami materiałowymi, spawalnictwem czy obróbką skrawaniem poprzez bezpośrednie uczestnictwo w procesie produkcyjnym, gdzie będą mieli możliwość zderzenia się z realnymi problemami i wyzwaniami jakie stawia rzeczywistość na drodze inżyniera. Praca i zdobyta wiedza każdego ze studentów po zakończeniu zajęć będzie weryfikowana i oceniana przez wyznaczonego opiekuna przedmiotu.

Podpisane porozumienie pomiędzy Expom S.A. a UWM umożliwia również wykonywanie prac dyplomowych przez studentów we współpracy z Naszą firmą. Spółka oferuje wsparcie merytoryczne poprzez posiadaną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie produkcji konstrukcji stalowych, a także pomoc np. w wykonaniu próbek, lub przeprowadzeniu badań. Pierwsze tematy prac dyplomowych cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony zarówno wykładowców jak i studentów i już w najbliższym czasie rozpocznie się ich realizacja. Takie działania pozwolą z jednej strony wspomóc studentów w opracowywaniu prac dyplomowych i zachęcić ich do zajmowania się problemami praktycznymi, a z drugiej strony Nasza firma zyskała wsparcie w rozwiązywaniu problemów pojawiających się trakcie produkcji konstrukcji w Expom S.A.