Wsparcie dla pracowników z Ukrainy / Підтримка співробітників з України

Trwa dwunasty dzień wojny na Ukrainie, a jedenasty dzień pomocy ukraińskim pracownikom EXPOM. Podczas spotkania z pracownikami z Ukrainy Zarząd EXPOM S.A. zagwarantował pomoc przy ściganiu ich rodzin z granicy, a także wspomógł każdego pracownika …