Expom S.A. wspólnie z Expom Eco-Energy debatował o transformacji energetycznej

Sympozjum towarzyszyło uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego

Branża energetyczna boryka się z licznymi problemami, spowodowanymi między innymi wojną na Ukrainie, inflacją, wysokimi cenami energii czy zwiększonym zużyciem energii elektrycznej, zarówno przez gospodarstwa domowe, rolne, przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Expom Eco-Energy wychodząc naprzeciw tym problemom, permanentnie doskonali oferowane klientom rozwiązania z branży OZE, ale również odpowiedzialnie angażuje się w przyszły kształt sektora odnawialnych źródeł energii. Jednym z takich działań było zorganizowanie sympozjum, którego główny temat obejmował przedstawienie i omówienie możliwości w uzyskaniu niezależności energetycznej.

Sympozjum odbyło się 20 czerwca br. w Kurzętniku, a jego zwieńczeniem było uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego. W ceremonii wzięli udział posłowie, wiodący samorządowcy oraz kierownictwo i przedstawiciele firmy Expom S.A.,. Zaproszonymi gośćmi byli także przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Techników oraz dostawcy rozwiązań odnawialnych źródeł energii i instytucje wspierające tę gałąź gospodarki. Zaproszono również emerytowanych pracowników, którzy tworzyli tą firmę od podstaw.

Firma Expom Eco-Energy nie mogłaby zdobyć tak silnej pozycji na rynku, gdyby nie Prezes Zarządu i Akcjonariusz Spółki Rafał Domżalski, który od wielu lat zaangażowany jest w tematykę Odnawialnych Źródeł Energii. To właśnie pod jego nadzorem firma rozwinęła działalność kontynuując tradycje budowy siłowni wiatrowych z 40 letnim już doświadczeniem.

Uczestnicy sympozjum mieli okazję zobaczyć prezentację firmy, która przedstawiała między innymi cele i strategie spółki ukierunkowane na niezależność energetyczną zarówno osób prywatnych, przedsiębiorców, instytucji samorządowych oraz rolników. Obecni mogli również poznać powody, dla których powstało nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe spółki posiadające aż 42 punkty pomiarowe, zbierające i rejestrujące dane odnośnie produkcji oraz zużycia energii elektrycznej jak i cieplnej. Są to urządzenia OZE takie jak: turbiny wiatrowe od 0,5 KW do 10 KW, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, maty grzewcze, oświetlenie hybrydowe i inne. Dzięki nim firma może skutecznie dobierać parametry wykonywanych instalacji. Ciekawostką jest, że w Polsce nie ma innych, w których można wykonać jednocześnie tego typu badania.

Dzięki tak zaawansowanym działaniom Expom Eco-Energy skupia się na kompleksowej obsłudze klientów zainteresowanych źródłami energii odnawialnej, począwszy od zaprojektowania indywidualnych systemów OZE, poprzez pomoc w uzyskaniu dofinansowania z rządowych projektów, aż po instalacje i opiekę po sprzedażową.

Firma wdrożyła innowacyjny program obsługi klienta, dzięki któremu, za pomocą kilku prostych kroków, każdy może zaprojektować instalację i zobaczyć jej finalny wygląd. Program ten daje odpowiedzi na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz sposobu finansowania danej inwestycji.

Samo Sympozjum przyniosło wiele ciekawych konkluzji. Prelekcja przedstawiciela Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. Piotra Doerffera wskazała na zasadność rozwoju rynku OZE w celu uniezależnienia się od czynników zewnętrznych spowodowanych inflacją, czy wojną na Ukrainie. Profesor Doerffer wielokrotnie argumentował zasadność badań w zakresie zwiększenia skuteczności dostarczanych instalacji na rynku, a przede wszystkim wskazywał na ścisłą współpracę pomiędzy nauką i biznesem.

Sympozjum kurzętnickie zostało wzbogacone pokazem nowinek technologicznych z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Zaprezentowano min. zastosowanie bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w samochodach elektrycznych marki Jaguar i Mercedes. Goście mogli przejechać się autami i zobaczyć jak w praktyce funkcjonują proponowane udoskonalenia.

Otwarcie centrum badawczego poprzedziło wystąpienie Prezesa Zarządu Rafała Domżalskiego, który opowiedział o działalności firmy Expom Eco-Energy. Następnie, uroczystego przecięcia wstęgi dokonali parlamentarzyści, pracownicy Expom Eco-Energy, świata nauki oraz pozostałych instytucji. To kolejny etap w budowaniu pozycji eksperta na rynku przez firmę oraz milowy krok ku doskonałości energetycznej.

Debata na temat transformacji i niezależności energetycznej w dobie kryzysu energetycznego została zakończona konstruktywnymi wnioskami. Uczestnicy panelu gremialnie stwierdzili, że wymagana jest inicjatywa obywatelska ukierunkowana na prace legislacyjne w Sejmie w kwestii uzyskania niezależności energetycznej. Expom Eco-Energy umożliwia realizację tej inicjatywy poprzez rozwiązania pozwalające na zdobycie niezależności energetycznej oraz wyposażenia budynków w systemy zasilania w energię elektryczną i cieplną z Odnawialnych Źródeł Energii.

Dodajmy tylko, że Expom S.A. był współorganizatorem tego Wydarzenia.