Nabór na praktyki zawodowe w Expom

Nabór na praktyki zawodowe trwa, mamy jeszcze kilka miejsc wolnych dla chłopców, którzy chcieli by odbyć praktyki w zawodach ślusarz, lakiernik oraz operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z działem kadr pod numerem 56 47 242 47 a wszystkich niezdecydowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą na naszej stronie www.expom.com oraz do obejrzenia filmu 😎😏🧐

Stawiamy na jakość

Jakość w produkcji to niezmiernie ważny aspekt dla naszej firmy, mający wpływ zarówno na ilość reklamacji ale przede wszystkim na zadowolenie klienta. Aby spełnić rosnące wymagania stawiane konstrukcjom produkowanym w Expom rozpoczęliśmy cykl spotkań mających na celu doskonalenie produkcji pod kątem jakościowym. W dniu dzisiejszym szkolimy spawaczy, podczas kolejnych spotkań omówimy także problemy jakościowe ze ślusarzami, malarzami, wytaczarzami czy pracownikami z procesu przygotowania materiału.

Robot spawalniczy w Kurzętniku

Z nieukrywaną przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym dotarł do nas robot spawalniczy firmy FANUC, światowego lidera automatyki przemysłowej i robotyki. W kolejnych dniach planowany jest montaż urządzenia. Wrócimy do Państwa z tym tematem niebawem, prezentując kompletne i nowoczesne stanowisko zrobotyzowane.

Projekt budowy zapór wodnych zakończony sukcesem

EXPOM zakończył właśnie projekt budowy dwóch stalowych zapór wodnych do zastosowań w brzegowej inżynierii morskiej.
Wodna zapora budowlana to pewne rozwiązanie stosowane w projektach na całym świecie, zapewniająca bezpieczne i suche stanowisko pracy dla podwodnych projektów. Zapora to stalowa konstrukcja, którą można precyzyjnie ustawić poniżej linii wody, następnie ostrożnie usuwa się wodę z konstrukcji, pozwalając zewnętrznemu ciśnieniu stworzyć wodoszczelne uszczelnienie, dzięki czemu inżynierowie mogą prowadzić niezbędne prace wewnątrz w suchych warunkach. Zastosowana technologia jest tak skuteczna, że może utrzymać suche środowisko niezależnie od czasu trwania projektu czy stanu przypływu. Ta niezawodna metoda zmniejsza również ryzyko, zapewniając bezpieczne i ochronne centrum, które umożliwia bezproblemową pracę tak długo, jak długo trwa wykonanie zadania.

Resurs i przegląd specjalny – oferta Laboratorium Expom

Stan techniczny urządzeń transportu bliskiego (UTB) ma kluczowy wpływ nie tylko na ciągłość i wydajność wykonywanej pracy ale przede wszystkim na bezpieczeństwo osób je użytkujących. Uszkodzenie głównych elementów konstrukcyjnych i mechanizmów może grozić utratą zdrowia a nawet życia ludzkiego.
Głównym czynnikiem wpływającym na stopień zużycia elementów UTB jest okres eksploatacji (wyrażony np. w liczbach cykli pracy lub godzinach). O ile w nowszych urządzeniach nie ma większego problemu z ustaleniem tego okresu to w urządzeniach kilkunasto czy kilkudziesięcioletnich może to być problematyczne ze względu na częsty brak zarejestrowanej historii eksploatacji. Obecnie wprowadzono wymóg odtworzenia takiej historii i określenia stanu technicznego UTB a następnie odniesienia tych wartości do tzw. Resursu. A czym w ogóle jest resurs?
Resurs jest to projektowany bezpieczny okres eksploatacji UTB określony liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowej) oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów w założonym okresie eksploatacji z obciążeniem nominalnym.
W przypadku przekroczenia resursu UTB należy poddać przeglądowi specjalnemu, mającemu na celu sprawdzenie najważniejszych podzespołów urządzeń, i w razie konieczności należy przeprowadzić naprawę bądź wymianę zużytych elementów.
Nasi fachowcy zajmujący się od lat przeglądami, naprawami i modernizacjami UTB wykonują usługi określenie resursu dla urządzeń, przeprowadzenie badań nieniszczących konstrukcji jak i wykonaniem napraw mechanicznych.
Więcej szczegółów:
☎️ +48 790 378 827
📧 laboratorium@expom.pl

Testy dźwigu w Expom

Nie tylko badamy ale i testujemy co to nam dobrego wyszło.
W tym tygodniu rozpoczęły się testy dźwigu dla jednego z naszych klientów z Norwegii.
Obecnie przeprowadzane są próby ruchowe oraz testy układów mechanicznych, hydraulicznych oraz elektrycznych. Kolejnym etapem będą testy dynamiczne z obciążeniem wykonywane pod nadzorem inspektora RMRS które rozpoczną się już wkrótce.

Badania magnetyczno- proszkowe w Laboratorium Expom

Poniżej dawka informacji o tym co potrafi nasze Laboratorium.
Badania magnetyczno-proszkowe podobnie jak badania penetracyjne wykorzystywane są do wykrywania nieciągłości materiałów, wychodzących na powierzchnie elementu. Do wad wykrywanych za pomocą tej metody należą głownie: pęknięcia, przyklejenia, zakucia, zawalcowania, rozwarstwienia usytuowane płytko w materiale.
W zależności od wielkości i charakteru spodziewanych nieciągłości stosuje się metody badań barwne lub fluorescencyjne zapewniające większą czułość badania.
Zapraszamy do kontaktu:
☎️ +48 790 378 827
📧 laboratorium@expom.pl